Jakie są poziomy języka niemieckiego?

Nierzadko w ofertach pracy możemy znaleźć pośród wymagań na dane stanowisko pracy informację, że kandydat musi posługiwać się danym językiem obcym na poziomie np. B1 czy C1. Warto dowiedzieć się, jakie są poziomy języka niemieckiego.

Poziomy języka niemieckiego – A1 oraz A2

A1 – poziom początkujący, osoby posiadające znajomość języka na tym poziomie rozumieją oraz stosują podstawowe zwroty potoczne, a także wyrażenia, które dotyczą życia codziennego. Ponadto potrafią sformułować pytania z zakresu życia prywatnego. Oprócz tego są w stanie nawiązać prostą rozmowę, o ile rozmówca mówi wyraźnie oraz powolnie. A2 – poziom niższy średnio zaawansowany. Osoby posługujące się językiem niemieckim na tym poziomie potrafią porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto mogą opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie i rozmawiają na tematy powiązane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1 i B2

B1 – jest to poziom średnio zaawansowany. Osoby na tym poziomie rozumieją znaczenie standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych im spraw, a także sytuacji typowych dla szkoły pracy czy czasu wolnego. Oprócz tego są w stanie porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych w czasie podróży w rejonie, gdzie ludzie mówią po niemiecku. B2 – Osoby mówiące w tym języku rozumieją znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy abstrakcyjne oraz konkretne. Dodatkowo prowadzą płynną oraz spontaniczną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego. Ponadto wypowiadają się w formie pisemnej oraz ustnej w szerokim zakresie różnych tematów.

Poziom C1 oraz C2

C1 – osoby mówiące na tym poziomie rozumieją szeroki zakres trudnych tekstów. Oprócz tego są w stanie dostrzec znaczenia ukryte wyrażone pośrednio. Ponadto osoby mówiący na poziomie C1 odnajdują bez trudu właściwe sformułowania oraz potrafią wypowiadać się płynnie oraz spontanicznie. Dodatkowo mogą swobodnie posługiwać się językiem niemieckim w kontaktach społecznych, edukacyjnych czy zawodowych. C2 – jest to poziom profesjonalny. Ludzie mówiący na tym poziomie rozumieją praktycznie wszystko, co usłyszą bądź przeczytają. Oprócz tego są w stanie streszczać informacje z innych źródeł, pisanych bądź mówionych w sposób spójny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Szkoły języka niemieckiego STRUCTURA.