Odszkodowanie po burzy i nawałnicy.

O tej porze roku nad Polską często przechodzą burze, nawałnice i gwałtowne opady, które mogą spowodować wiele szkód. Zerwane dachy, zalane piwnice, drzewa powalone na samochody – to tylko niektóre z nieszczęść, które mogą nas spotkać. Jeśli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie to możemy się zgłosić po odszkodowanie.

Autocasco potrzebne w przypadku samochodu uszkodzonego przez burzę.

Jeśli podczas silnego wiatru nasze auto zostało zniszczone przez powalone drzewo możemy liczyć na odszkodowanie tylko w przypadku, gdy mamy wykupione ubezpieczenie AC. Problemy mogą się jednak pojawić, jeśli w umowie z ubezpieczycielem zadeklarowaliśmy, że samochód parkowany jest w garażu, a doszło do uszkodzenia pojazdu, ponieważ stał on na posesji.  Ubezpieczyciel może uznać, że dopuściliśmy się zaniedbania. Jeśli chodzi o OC, to możemy próbować uzyskać odszkodowanie tą drogą, sugerując że po drugiej stronie leży wina, ponieważ podmiot zarządzający danym terenem dopuścił się zaniedbania. Jednak bardzo rzadko takie roszczenia są brane pod uwagę, ponieważ sprawcą szkody są jednak siły natury. OC obowiązuje tylko w momencie wyrządzenia szkód przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie majątkowe potrzebne w przypadku szkody na nieruchomości.

Aby otrzymać szkodę np. za zerwany dach czy zalanie musimy posiadać ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. W tym przypadku, ważne jest stosowanie się do kilku zasad, abyśmy nie spotkali się z odmową odszkodowania.

W przypadku przeciekającego dachu należy zabezpieczyć go tak, aby nie powodował dalszych szkód. Można np. położyć folię ochronną czy plandekę. Jeśli jednak szkoda jest na tyle poważna, że wymagana jest większa naprawa, to trzeba wykonać jak największą ilość szczegółowych zdjęć przed przystąpieniem do prac. Warto podkreślić, że jeśli nie spróbujemy sami naprawić szkody, to ubezpieczyciel może nas posądzić o zaniedbanie i wypłacić niższe odszkodowanie. Powinniśmy też zatrzymać uszkodzone dachówki i inne elementy, aby likwidator szkód mógł zobaczyć i ocenić rozmiar zniszczeń. Warto też zachować wszystkie rachunki związane z naprawą. Przy okresach silnych nawałnic na likwidatora możemy czekać nawet 3 dni, dlatego konieczne jest, aby w między czasie zadbać o to, aby szkoda się nie powiększała.

Pamiętajmy, że jeśli otrzymaliśmy świadczenie z budżetu państwa za szkody powstałe przez burze, nawałnice, wichury itp. to równocześnie przysługuje nam odszkodowanie od naszego ubezpieczyciela. Są to dwie niezależnie przysługujące nam kwoty.

Przeczytaj też Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z AC?